Advokátní kancelář

Komplexní právní služby pro fyzické i právnické osoby.

 • smlouvy, žaloby, zastupování před soudem
 • rodinné právo, rozvody, společné jmění manželů
 • děti nezletilé, péče, výživné
 • společnosti, zakládání, změny, družstva
 • vymáhání pohledávek, výkon rozhodnutí
 • převody nemovitostí
 • přestupkové právo
 • občanské právo
 • dědické právo
 • pracovní právo
 • trestní právo
 • obchodní právo
 • živnostenské právo
 • správní právo
 • ústavní právo