Advokátní kancelář

2008 Česká advokátní komora
Advokátní zkouška
2007 Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta
Státní rigorózní zkouška
2000 – 2005 Univerzita Palackého v Olomouci
Právnická fakulta
1999 – 2005 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Ekonomická fakulta